Bannerra

Contra la criminalización de la pobreza y la protesta social

Albisteak

2016/07/21

Iniciativa ante los juzgados de Barroeta Aldamar en el trascurso de la interposición de recurso por la primera sanción en Bizkaia a raíz de la entrada en vigor de la “Ley de protección de la seguridad ciudadana”, más conocida como “Ley Mordaza”. En el trascurso de esta movilización las personas concentradas han acudido “amordazadas”.


En defensa de los derechos sociales

Hay que tener en cuenta que en Bizkaia, durante este año de aplicación de la “Ley Mordaza”, al menos 1.907 personas han sido sancionadas en base a la “Ley de Seguridad ciudadana”, según datos oficiales.

En este contexto, recientemente el Parlamento Vasco realizó un llamamiento público a no aplicar la "Ley Mordaza". Esto nos lleva a solicitar nuevamente al “Departamento de Seguridad” el suspender las 4.000 sanciones que ya ha incoado el Gobierno Vasco, en la CAPV. Esto evidencia que existen partidos qué dicen una cosa en Madrid y, sin embargo, aquí aplican importantes multas en los expedientes sancionadores.


Contra la criminalización de la pobreza y la protesta social

Por otro lado, cabe destacar que en el escrito que se entregará en el “Juzgado de lo Contencioso-Administrativo” se evidenciarán las diferentes jurisprudencias y diversos pronunciamientos del “Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, así como del “Tribunal Constitucional”; el cual ha remarcado el “Derecho Fundamental de Reunión” como un derecho fundamental y básico de la libre expresión.

Es más, en sentencia firme el “Tribunal Constitucional” señalaba que “el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca motivo de sanción. Siendo obligación de los Cuerpos y Fuerzas de  Seguridad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades”.

Sin embargo, en los últimos años, dicha obligación no solo no se ha cumplido, sino que se ha sancionado a centenares de personas sabiendo que no existe base legal alguna para ello; como ocurre en este caso que se denuncia ante los juzgados de Bilbao.

 

Colectivos sociales de Bizkaia:

Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos, SOS Racismo y PAH Bizkaia Kaleratzerik EZ.

 

EUSKAL HERRIAN HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZA KOPURU IZAUGARRI HAUNDIA OPTIMIZATU BEHARRA DAGO

Etxebizitza

2016/06/29

ERAIKUNTZA BASATIAREKIN BUKATU BEHARRA DUGU, EGUNGO ERAIKUNTZA ETA KONTSUMO EREDUA ZALANTZAN JARRIKO DUEN JENDARTE BURUJABE BAT ERAIKIZ.

Eraikuntza basatia ez da soilik hondamen soziala, baita ingurugiro eta ekonomi hondamena ere. Hortaz gain, egungo krisi eta bazterkeria egoera honetara ekarri gaituen faktore garrantzitsuena da.

EZIN DAITEKE NEGOZIOA EGIN ESKUBIDE SOZIALEN KONTURA.

Sentsu honetan, ez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurraldearen antolamendurako gidalerroek edota Etxebizitza Legeak ezta Nafarroako lege proposamen berriak ere, ez dute etxebizitza hutsa mobilizatzeko inungo asmorik, honela etxebizitza gehiagoren eraikuntza injustifikatuarekin jarraituz. Zergaitia argi dago, negozio egiten jarraitu nahi dute gure eskubideen kontura.

Herritarron partehartzearekin idatziak izan beharko liratezkeen Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroei dagokienez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gobernuak erabaki du aldebakarrez herrietan eraiki beharreko etxebizitza kopurua, inorekin kontrastatu gabe. Horrek argi adierazten digu ez dutela lurralde antolamendua jendartearen behar izanen eta ingurugiroarekiko errespetuan osatu nahi, irizpide espekulatiboen arabera baizik.

Zer esanik ez, pasadan ekainean onartutako Etxebizitza Legearen inguruan. Bere garaian adabaki hutsa zela salatu genuen, inongo asmorik ez baitzuen etxebizitza hutsa mobilizatzeko. Merkatuaren logikatik atera ezean, inoiz ez da etxebizitza eskubidea bermatzerik izango. Guk argi dugu, etxebizitza eskubidea bermatzeko, Euskal herrian dagoen etxebizitza huts kopuru izugarri haundia optimizatzea beharrezkoa da.

Etxebizitzaren arazoa ez da norbanakoaren arazoa, kolektiboa baizik, imposatu diguten sistema kapitalistaren ondorio zuzena. Elkartzenen, etxebizitza eskuratzeko dagoen bazterkeria soziala salatzen jarraituko dugu, bereziki prekarietate sozialak gehien zigortzen dituen sektoreena: langabetuak eta lan prekarioa dutenak, emakumeak, gazteak eta pertsona migratuak. Etxebizitza, Euskal herrian bizi eta lan egiten dugunon pobretzearen faktorerik garrantzitsuena bilakatu da.

Etxebizitza legea onartu zenean jada salatu genuen beste gauza batzuen artean Legearen helburua ez zela etxebizitza eskubidea bermatzea, hain zuzen eskubide subjetiboa gradualki jasoko bait zen eta hortaz, etxebizitza beharrean daudenek ezin izango dute justiziaren aurrean eskubide subjetiboa erreklamatu, dirusarrerarik ez dutenak ere.

Partehartze sozialik gabe, eta herritarroi lepo emanez onartutako lege honek, bere atal gehienetan duen indefinizioaren ondorioz etxebizitza eskuratzea erraztu ezean, beharrizan gehien duten pertsonei zailtasun gehiago jarriko dizkien eta gure eskubideak murrizten dituen dekretu bat atera behar izana baldintzatu du. Momentuz, hala ere, hainbat eragile sozialek egindako lanaren ondorioz dekretua geldirik dago; presio sozialaren beharraren adibide garbi. Hala ere, ezin gehiegi lasaitu, gobernariek hobeto datorkienean onartu dezaketelako dekretua gure eskubideak murriztuz.

Gure eskubideak murrizteaz gain, ez dute ezer gehiago egiten. Honen adibide etxebiztza eskubidean jasotzen den etxebizitza hutsen gaineko kanon bat jasotzen da, legearen alde positibo bakarrenetakoa, baina ez dute ezer egin neurria gauzatzeko. Adibidez ogasun lokalen legearen arabera, duela urte askotatatik posible da IBIa grabatzea etxebizitza hutsetan, baina udalerri gutxi batzuek baino ez dute erabiltzen.

Egoera honen aurrean, etxebizitza hutsaren gaineko presio soziala aktibatzea beharrezkoa da, etxebizitza eskubidearen arazoa konponbidean jartzeko modu bakarra baita. Auzoz auzo eta herriz herri etxebizitza eskuratzeko benetako arazoa zein den eta eskubide honen kontura negozio egiten dutenak zeintzuk diren sozializatu beharra daukagu. Ez dugu ezer galtzerik eta asko irabazteko ordea.; gure eskubide sozialak eta ingurugiroari errespetua.

 
 

Rueda de prensa iniciativa social por la apertura de geriátrico de Arana

Albisteak

2016/06/15

 

1) 9 meses desde que se constituyó esta Iniciativa Social por la Apertura del Geriátrico de Arana, con el objetivo principal de incidir en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales  de Diciembre del 2008, del Mapa de los Servicios Sociales de julio del 2011, del Decreto de Cartera de 6 de octubre del 2015 y por la aplicación efectiva del DERECHO SUBJETIVO Y LA UNIVERSALIZACIÓN para el 26-12-2016 (1 de enero del 2017).

2) Reuniones con todos los Grupos Junteros, Comparecencia de la Iniciativa Social en la Comisión de Bienestar Social de JJGG, Reunión con la Diputada de Bienestar Social Beatriz Artolazabal, Propuesta al Presupuesto de Diputación para abrir la Residencia Arana. Comparecencia de la Iniciativa Social en la Comisión Municipal de Políticas Sociales, presencia en los Auzogunes Municipales y en los Elkargunes de Asociaciones Vecinales y de Personas Mayores. Acuerdo en el Elkargune Vecinal de apertura del Geriátrico de Arana.

3) Denuncia al TVCP por la privatización de la construcción del Psicogeriátrico de Lakua y el Geriátrico de Abetxuko, admitido a trámite. Denuncia ante Emakunde por la situación de explotación de las mujeres en los Servicios Sociales del G.V. y la Diputación, desviado por Emakunde al Ararteko. Petición unánime del pleno de JJGG a Diputación para que amplíe las plazas residenciales de Gasteiz.

4) 31 Grupos Sociales, entre sindicatos, AAVV, otros Grupos Sociales y Centros Escolares-Ikastolas pidiendo la apertura del Geriátrico de Arana.
a) 9.500 firmas con la petición de Apertura del Geriátrico de Arana.
b) 8 asambleas en barrios de la ciudad con 320 personas participantes, donde se pide la apertura de Arana.
c) 6 concentraciones frente a Diputación pidiendo la reapertura del geriátrico de Arana.

5) Datos obtenidos por las Instituciones en Noviembre del 2015: 1.949 personas subvencionadas en su domicilio, 1039 en SAD, 1010 en residencias públicas.
Datos obtenidos por las Instituciones en enero del 2016:
a) 749 en SAD con 290 personas menos, 757 en residencias con 253 plazas menos.
b) Mapa de Servicios Sociales de Araba para junio del 2016. (Valoración muy negativa).
c) Plan Estratégico de Políticas Sociales 2016-2019 del Ayuntamiento. (Negativo).
d) Algunos conceptos e indicadores junio 2016. (15 de junio en Centro Europa).
- Datos de población: 48.099+de 65, 33.916+70, 22.827+75, 14.604+80, 2.550+90.
- Variaciones en 9 meses: 49.194+de 65, 15.074+ de 80 años.
- Dependientes según Diputación-Ayuntamiento ahora, 10% de los mayores de 65 años: 5.205 personas.

6) Datos de los Servicios Sociales sobre personas DEPENDIENTES  en Gasteiz:
-  Residencias Públicas y Viviendas Comunitarias 757 (11 Residencias) Ariznabarra, Ajuria, Lakua, Abetxuko, Txagorritxu, Arana, San Prudencio, Pablo Neruda, San Antón de Armuru…. (reunen las condiciones y algunas como Arana hay que mejorarlas).
- Residencias Privadas 939. Hermanitas de los pobres (20 millones adaptarla), Juan Pablo I, Alto del Prado, Albertia Etxea, Tagore, Ariñez, Albertia Campus, Hospital San Onobre,……(No reunen las condiciones para atender a personas dependientes).
- Viviendas Comunitarias Privadas 189 (17 viviendas comunitarias). No reunen las condiciones suficientes para atender a personas dependientes.
- 1949 dependientes atendidas en su domicilio por familiares, fundamentalmente atienden mujeres.
- 749 personas atendidas por el SAD (Servicio de Ayuda Domiciliaria). (24.325.317,65 € para 4 lotes-empresas). 32.503 €/persona, (749). (Antes 23.412 €/persona), 1.039 personas.

7) No se ha abordado el tema de la gratuidad y/o el copago:
a) El 50% de las jubilaciones de mayores de 65 años están por debajo del umbral de la pobreza, cuanto más años peor porque las que van quedando en los tramos de más de 80 años son mujeres. De 15.074+ de 80, unas 8.000 personas.
b) Tenemos la certeza, aunque estos datos no se dan por las Residencias Privadas, y lo estamos demandando en las Públicas, que las personas dependientes con menos recursos se quedan con su pobreza y dependencia en sus domicilios o en el de sus familiares.
c) En una Residencia Pública se están pagando por un matrimonio de dependientes, 1.400 € el hombre y 1.200 la mujer: 2.600 €. Esto es el triple o más del SMI.
d) En la Residencia Privada ronda los 2.500 €/mes, con lo cual para hacer rentable la asistencia y el beneficio, sólo pueden entrar las clases medias o empresariado. No hemos calculado el montante económico que la Diputación paga a las Residencias Privadas. ( 2.100 € en una de unas 50 plazas, pagaría una persona).
e) El coste personal de una vivienda de persona dependiente es: 1) Grúa 3.000 €. 2) Baño adaptarlo 4.000 €. 3) Silla de ruedas simple 500 € y eléctrica 3.000 €. 4) Cama adaptada otros 1.000 €.

8) Trabajos subcontratados de personas migrantes, se dan en bastantes casos.


TODO ESTO CONFIRMA LA DENUNCIA QUE HACÍAMOS EN LA RUEDA DE PRENSA DE ABRIL CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE ARABA.


CONCLUSIONES:
1) Grave incumplimiento en materia Presupuestaria de Diputación, Gobierno Vasco y Ayuntamientos.
2) No cumplen el Decreto de Cartera 185/2015 de 6 de Octubre.
3) Se inventan Una Planificación nueva que acaba en 2020 con el 85% de cobertura (en términos de demanda).
4) Valoración de su aplicación y desarrollo para diciembre del 2018.
5) Aunque el Decreto de Cartera es del 6 de octubre del 2015, el Plan Estratégico se aprueba el 1-12-2015 por Decreto de Gobierno (no publicitado demasiado).
6) Previamente la OISS acuerda ampliar su vigencia del 2016 al 2019 en 26 de octubre del 2015, (Aunque reconocen que deben cumplir a 25-12-2016).
7) Hay que añadir a todo ello que cambian el límite de edad de +65 años a +75 años.
8) Se hace referencia a los preceptores del RGI, (seguramente para baremar la gratuidad o el copago).
9) No hay participación Ciudadana ni sindical en todo esto.
10) El Plan Estratégico de Políticas Sociales 2016-2019 (Mañana en el Centro Europa de la mano del ayuntamiento), sigue en la misma línea de vender humo y seguir recortando.
11) Algunos conceptos e indicadores junio del 2016, son lo mismo, vestidos de tratar de pedir ayuda a los Grupos Sociales, para acompañar en la soledad o hacerse cargo directamente de los personas mayores.
12)  El Parlamento Vasco aprueba la LEY DEL TERCER SECTOR SOCIAL. 3.000 Entidades, 35.000 trabajadores/as y 125.000 voluntarios/as. Esta Ley trata de cubrir y reconocer, lo que es un secreto a voces, pero que está en flagrante contradicción con el incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, que pasa a ser un Derecho Fundamental que las Administraciones Públicas no cumplen y no quieren cumplir.


LA INICIATIVA SOCIAL POR LA APERTURA DEL GERIÁTRICO DE ARANA

ASOCIACIONES VECINALES: ZAZPIGARREN ALABA, JUDIMENDIKOAK, ERREKA TXIKI, BETIKO GASTEIZ, ERROTA ZAHARRA, BOST URKI, GASTEIZ TXIKI, URIBE NOGALES, ARANAKO. OTROS GRUPOS SOCIALES: ELKARTZEN, BILGUNE FEMINISTA, EGINAREN EGINEZ, ARABAKO SOS ARRAZAKERRIA, IKASTOLA ARANTZABELA, KALEARTEAN, IPAR ARRIAGA, GURE AUZUNE, ARANBIZKARRA IKASTOLA, SAMANIEGO IKASTETXEA, LOPEZ DE GEREÑO IKASTETXEA, ODON DE APRAIZ IKASTOLA, BARRUTIA IKASTOLA, TOKI EDER IKASTOLA, UMANDI IKASTOLA, ZABALGANA BATUZ. APOYAN:  SINDICATOS JUNTA PERSONAL DEL IFBS: ELA, USAE, CCOO, LAB, SATSE Y ESK.

 

Aranako geriatrikoa irekitzeko borroka adinekoeen eskubideen aldeko borroka da

Albisteak

2016/06/12

Borroka hau 2015eko urrian hasi genuen zenbait Auzo Elkartek. Apur bat geroago, Gizarte Ongizateko Foru Institutuko Langileen Batzordeak babesa agertu zigun, eta, harrezkero, beste Talde Sozial askok ere gauza bera egin dute. Informazioa zabaltzeko batzarrak egin dira hiriko 8 auzotan, Batzar Nagusietan izan gara eta Udaletxean ere bai.

Une honetan, 9.027 sinadura ditugu jasota Aranako Geriatrikoa ireki dezaten eskatzeko. Hiriko 9 ikastetxe gure alde daude, Auzo Elkarteen Elkargune berria ere bai, eta beste behin elkarretaratzea egin dugu Aldundiaren aurrean.

Ezagutu egin behar ditugu Gasteizko biztanleriaren gaineko datuak, adinaren arabera, zertaz ari garen ulertzeko: 48.099 pertsona dira 65 urtetik gorakoak, 33.916 70etik gorakoak, 22.827 75etik gorakoak, 14.604 80tik gorakoak eta 2.550 90etik gorakoak.

Aldundiak bere zerbitzuek artatzen dituzten mendeko pertsonei buruzko datuak eman dizkigu: 1.949 lagunek diru-laguntza jasotzen dute mendeko senide bat etxean artatzeko; 1.039 pertsona Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuan (ELZ) artatzen dituzte; 1.010 adineko foru-egoitzetan (Egoitzak eta Etxebizitza Komunitarioak); eta 639 lagunek laguntza ekonomikoak jasotzen dituzte zerbitzu horiek jasotzeko.

2017ko urtarrilaren 1ean, Legez ezarriko da Gizarte Zerbitzuen eskubide subjektiboa eta unibertsalizazioa; hori dela-eta, Mozioa aurkeztu genuen Batzar Nagusietan Aldundiaren 2016rako Aurrekontua aldatzeko, jada ezin daitezkeelako egon itxaron-zerrendak eta ezin zaiolako inori ukatu arreta pertsonala, mendekoa izanez gero.

Alabaina, borrokan zortzi hil eman ondoren, ustekabea egundokoa izan da: ELZn artaturiko pertsonak 1.039 ziren, baina orain 749 dira, hau da, 290 gutxiago; foru-egoitzetan (Egoitzak eta Etxebizitza Komunitarioak), berriz, lehen 1.010 ziren, eta orain 757, hots, 253 gutxiago. (Gainera, ELZ Udalaren esku geratu da). Aldundia Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren (HKEE) aurrean salatu dugu, Lakuako Geriatrikoaren eraikuntzak eta Abetxukokoarenak pribatizatu dituelako; orain, 40 eta 37,5 urtez, Aldundiak urtero 2.550.000 € ordaindu beharko dizkie enpresa horiei (enpresok 21.574.734,34 € inbertitu dituzte), eta HKEEk izapidetzea onartu du Aldundiaren kontuen urteko berrikuspenean.

Era berean, Aldundia eta Eusko Jaurlaritza Emakunderen aurrean salatu ditugu, ez dezan onar adinekoak zaintzeaz arduratzen diren emakumeen esplotazioa.

Oraindik ez gara hasi salatzen gure adinekoekin eta haien senideekin egiten ari diren abusuak eta lapurreta borobilak, Aldundian edo Egoitza Pribatuetan egin beharreko gehiegizko koordainketa. Baina baditugu datu objektiboak Egoitza Pribatuetako eta Aldundiaren beraren Etxebizitza Komunitarioetako baldintza desegokiei dagokienez.

Gertu daude Espainiako Parlamenturako hauteskundeak, ekainaren 26an, eta Erkidegokoak urrian izango dira; eska diezaiegun betetzeko Gobernu Zentralaren 2006ko Mendekotasunaren Legea eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako 2008ko Gizarte Zerbitzuen Legea. Orain, baina, Aldundiak Gizarte Zerbitzuen Mapa aurkeztu digu, hil honetan bertan onartzeko; Udalak, berriz, Gizarte Politiketako Sailaren Plan Estrategikoa 2016-2019 aurkeztu digu. Ez diegu utziko nahi dutena egiten, Aranako Geriatrikoa irekiko digute, eta justiziaz dagokiguna emango, alegia, eskubide subjektiboa eta horren unibertsalizazioa, Gizarte Zerbitzuen Legeak dioen moduan.

 

INICIATIVA SOCIAL POR LA APERTURA DEL GERIÁTRICO DE ARANA

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

«HasieraAurrekoa12345678910HurrengoaAmaiera»

TWITTER