Bannerra

Por el derecho a una vivienda digna: contra las malas practicas de Lanbide y los recortes de la "Ley de vivienda"

Etxebizitza

2016/09/15

Iniciativa ante las oficinas de Alokabide/Visesa en Bizkaia; en calle San Vicente 8, bajo (entrada por Uribitarte; calle Isleta. 48001 Bilbao). Ante las cuales se instalarán tiendas de campaña, sacos de dormir y diversos enseres de una vivienda.

Movilización de familias que han sufrido procesos de desahucio en Barakaldo, Trapagarán o Bilbao. Protesta que surge con el ánimo de exigir el derecho a una vivienda digna; y mostrar el rechazo a los recortes aplicados en el acceso a las prestaciones sociales para hacer frente a alquileres e hipotecas. O contra los requisitos de inscripción en Etxebide, situación criticada también por el Ararteko.

Las políticas de recortes conllevan un aumento de los desahucios

En la Comunidad Autónoma Vasca se han producido 263 ejecuciones hipotecarias en los seis primeros meses de este año, según el Instituto Nacional de Estadística.

A esto debemos añadir los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Así, en el primer trimestre del 2016 se produjeron 306 desahucios. A sumar los 169 desahucios de viviendas en régimen de alquiler; o los 57 ejecutados por la sociedad pública Alokabide dependiente del  Gobierno Vasco.

Es decir, se producen 5 desahucios cada día a nivel de la CAPV; 3 a diario en Bizkaia.

 


Los recortes nos empujan a la pobreza

Los recortes que se han ido aplicando en los últimos años en el acceso a las prestaciones sociales están conllevando un incremento de las situaciones de marginación en nuestros pueblos y barrios: más de un tercio de las familias vascas padecen entornos de pobreza grave. En concreto,

•   En 2015 aumentaron en un 15% las circunstancias de exclusión social en la CAV, según los datos de la última “Encuesta de Condiciones de Vida” del Instituto Nacional de Estadística.

•    Según este estudio, un 4´6% de la población vasca se encuentra en una situación de carencia material severa. Además, el 11% de las familias se encuentran en riesgo de pobreza.

•    A su vez, cerca del 15% de las familias tienen dificultades de acceso a un empleo. A tener en cuenta que el 18% de las personas trabajadoras perciben salarios por debajo del umbral de pobreza.

 


No al recorte de las prestaciones sociales


Por todos estos motivos, la movilización del día de hoy tiene como objetivo denunciar las políticas de recortes impulsadas en las últimas legislaturas parlamentarias.

Por un lado, el endurecimiento de requisitos de acceso a las Ayudas de Emergencia Social; y la falta de consolidación de un presupuesto suficiente para garantizar la totalidad de la demanda efectiva realizada ante los servicios sociales municipales.

Por otro lado, las malas prácticas e interpretaciones restrictivas de la normativa aplicadas desde el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide a la hora de percibir la Renta de Garantía de Ingresos; la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo; o la Prestación Complementaria de Vivienda.

Además, de los recortes introducidos en la “Ley de Vivienda”. Cuya aplicación en su actual redacción supondría -en la práctica- la supresión de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia (AES). Este recorte afectaría a 37.000 familias: 30.000 que perciben la PCV; y 7.000 familias las AES, según datos del 2015.
Por los Derechos sociales

La totalidad de estos recortes ha conllevado el empobrecimiento de amplios sectores sociales; dejando, por ejemplo, desatendida su necesidad de acceso a una vivienda digna. Por ello, y mediante la concentración de hoy, se ha exigido a los diferentes grupos políticos que se presentan a las elecciones al Parlamento Vasco…

    La renuncia a aprobar ninguna medida que suponga una restricción al derecho a una vivienda; o las prestaciones para garantizar su acceso.

    Restaurar los recortes aplicados en pasadas legislaturas: en la cuantía de la RGI o en los criterios para su acceso.

    Además, de impulsar unos servicios públicos garantistas de los derechos sociales; que dejen de lado las campañas de criminalización sobre las personas perceptoras de las prestaciones sociales.


    Derogar la actual política de desahucios emprendida por entidades públicas como Visesa o Alokabide.


    Modificar la redacción de la “Ley de Vivienda”; y los criterios de inscripción en Etxebide. Con el ánimo de garantizar el acceso a una vivienda digna; y a las prestaciones que garanticen su cumplimiento efectivo.Colectivos Sociales de Bizkaia

Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos, SOS Racismo y PAH Bizkaia Kaleratzerik EZ/STOP Desahucios.

 

Lekittio: Bat gehiago

Etxebizitza

2016/08/06

LEKITTO: BAT GEHIAGO! MAISU-MAISTREN ETXEA

2013ko otsaila.Etxe kaleratzeak gurera ere heldu dira. Ordurako badugu Herri Asanblada, 2012ko iraileko greba orokorraren berotan jaiotako tresna. Baita hainbat etxe huts identifikatuak: udalarena den eraikin batean daude batzuk. Eztabaida: udal gobernuan EH Bildu egonda, zer egin: baimena eskatu ala okupatu? Erabakia: okupatu. Arrazoia: ez gara egongo tempus eta legedi administratiboaren zain, guztia atzeratuko baitu, eta agian oztopatu.

Eraikina: Frankoren garaietako ohiko etxe bat, adreiluzkoa. Bere garaian eskoletako irakasleek erabilia. Aspalditik hutsik. Salbu: 1. solairua (AEKren euskaltegia) eta 2. solairua (EPA eta Ardora elkartea). Beste 2 solairu (4 etxebizitza) hutsik. Jabetza udalarena.

Martxoa: lehenengo laguna sartzen da bizitzera. Lehen urratsa emanda bigarrena ere bai: eraikin bereko beste etxe bat berreskuratzen dugu. Maiatzak 1: familia bat sartzen da bizitzera. Bigarren urratsaren atzetik hirugarrena: eraikin bereko beste etxe bat eskuratua. Handik gutxira beste bi lagun sartzen dira bizitzera.

Tartean: etxebizitza bezala erabilgarri ez dagoen 4. etxe bat eskuratua, asanblada eta herri mugimenduko beste kolektiboentzat irekita, bilera eta abarretarako. Tartean ere: auzolan deialdiak, etxe atzeko ortua martxan jartzea, asanbladak, beste kolektibo batzuk hasten dira espazioa erabiltzen, etxe erabiltzaile berriak sartzen, ateratzen...

Eta eztabaidak: nola kudeatu etxebizitzak? Asanbladaren ustez izaera rotatiboa: egoera “larrian” (etxetik kaleratuak) dauden pertsonentzat arnas-gune, egoera hobetu ahala hurrengoentzat lekua egiten joanez. Erabaki zuzena ala okerra, baina edozein kasutan, gu bezalako kolektibo batentzat kudeatzeko erabat zaila. Ez dugu kudeatzeko gaitasunik. Kaleko lana ere mantendu behar dugu: etxebizitza eskubidearen aldeko dinamikak, maiatzaren 1 bateratuak...

Ezintasuna kontuan, erabaki berria: asanbladaren babesarekin, baina etxe erabiltzaile bakoitza egiten da etxebizitza bakoitzaren erantzule, nahi adina denbora, okupa gisara.

3 urte pasatu dira. Hor diraugu. Herri asanblada desagertu zen, baina Duindduz eratu genuen: kapitalismoaren aurka eta eraldaketa sozialerako tresna gisa (https://www.youtube.com/watch?v=s2OEpzRz1no). 10 pertsonatik gorak aurkitu dute Maisu-Maistren etxean aterpea. Badakigu: ez dugu iraultzarik egin. Baina: iraultza egiteko baldintzak sortzen gabiltzala uste dugu. Momentuz 3 etxe bizitzeko erabilgarri eta mugimenduko kolektiboentzat espazio bat. Aukerak zabal zabalik!

Ogi gogorra da etxebizitzaren arazoa. Ez du aterabide errazik. Okupazioa da bideetako bat. Bestelakoak ere begiratzen gabiltza, esaterako: Lekitton etxebizitzen %40a hutsik dago. Nola lortu dezakegu alokairura ateratzea, urte osorako eta prezio “duin” batean? Horretan ere bagabiltza. Antolakuntza. Kale lana. Sormena. Borroka.

Ez gara bakarrak. Euskal Herriko hainbat txokotan daude halako esperientziak. Geurea argitaratu nahi izan dugu. Besteek ezagutu gaitzaten. Sarea osatu dezagun. Herri boterea behetik eta ezkerretik eraiki behar dela uste dugu, nahiz eta proiektuak txikiak izan. Orain badakizue non gauden! Beso zabalik hartuko zaituztegu.

 

Duindduz herri eragilea (duindduz@gmail.com)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xRoxTp5kV4IU8WuhlK05wAcEpQQ&hl=en_US

 

NAFARROAKO ETXEBIZITZA LEGE "BERRIA"

Etxebizitza

2016/07/25

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA, EGUNGO NAFAR GOBERNUAREKIN ERE BERMATUGABEKO ESKUBIDEA.

Erregimenaren etxebizitza legeari eginiko moldaketak, zerbait egiten ari denaren sentzazioa hedatzeko erreforma txikiak baino ez dira, arazoa muinetik hartzen ez dutenak.  ETXEBIZITZA HUTSEN ERABILERA!!
Nafarroan 35.000 etxebizitza huts egonik, eraikitzen jarraitzea onartzerik ez dugu. Xahubide izugarria da, lurraren okupazioa haundituz, saneamendu eta sare elektriko gehiago beharko dira (ur eta energia kontsumoa), garraio eta ibilgailu mugimendu gehiago...hirigintza eta ekologiari izugarrizko kaltea eraginez, xahubide ekonomiko haundia suposatuz. Baliabide eta energia efizientziaz ari bagara, jadanik duguna erabili eta hobetzean dago gakoa.


Zergaitik eraikitzen jarraitzearekin tematu herri eta hirietan etxebizitza hutsak dauden bitartean?
Akordioak sinatu dituzte eraikitzaile espekulatzaileekin, “banco malo”eta epaileekin, lapurreta eta arpilatzea baimendu eta posible egiten dutenekin alegia. Zer da hontatik espero dezakeguna? Ogi apurrak baino ez, bitartean etxebizitza eskubidea bermatu gabe baina negozio egitera datozenei irabaziak ziurtatuz, diru publikoa esku pribatuetara bideratuz dirulaguntza eta desgrabazioen bitartez. Bestalde partehartze soziala egon izana antzeztu dute desjabetzen aurkako elkarte batekin akordioa sinatuz.
Hau ez da inolaz eraldaketa sozialerako bidea. Hau ildo beretik jarraitzea da nahiz eta alokairu eta birgaitzearen inguruko pintzelada positibo batzuekin margotu. Lege berri bat eta partehartzerako kontseiluaz hitzegiten da baina justu uda sasoi bete betean datoz intentziook.


Urteak daramatzagu etxebizitzek duten funtsio soziala bete behar dutela esaten, beharra dutenen serbitzura egon beharko litzatezkelarik. Zergaitik jarraitzen dute bai gobernuak zein administrazio ezberdinek etxebizitza huts ugari edukitzen ? Alokatzen den gutxiak, zergaitik dute pertsona askorentzako eskuragaitzak diren prezioak? Negozioa ziurtatuta dago errenta eta prezio altuak mantenduz. Merkatuaren logikatik atera beharra dago etxebizitzaren inguruan ematen den espekulazioarekin bukatuz. Ez subentziorik, ez laguntzarik ezta karitatea ere. Soilik pertsona orori oinarrizko eskubideen bermatzea, etxebizitza eskubidea barne eskubide soziala eta humanoa baita.


Hortarako Alokairu sozialerako etxebizitza parke publikoa osatzea beharrezkoa da, administrazio, banku, armada eta pribatuek dituzten etxebizitza hutsez osatua. Pertsonen dirusarreren %15-era mugatutako alokairuak ezarriz. Administrazio publikoek gestionatua izan beharko litzateke, erakunde pribatuei eskumenik eman gabe inolaz ere eta partehartze soziala nahita nahi ez bermatuz.


Pertsona guztioi etxebizitza eskubidea bermatuko ligukeen etxebizitza lege bat da behar duguna. Estatu Espainiarrak gure eskubide eta legeak ukatu eta errekurritzen baditu, erabaki politikoak eta burujabetza beharko dira garatu ahal izateko. Hontarako ongarri beharrezkoak izanik, auzo eta herrietan antolatzea eta borrokatzea, herri mugimenduaren lana eta Euskal herrian bizi garenon kontzientzia astintzea. Eskubideak ez bait dira ukatzen edota murrizten eta are gutxiago negoziatzen, errespetatu eta bermatu egiten dira.

 

Contra la criminalización de la pobreza y la protesta social

Albisteak

2016/07/21

Iniciativa ante los juzgados de Barroeta Aldamar en el trascurso de la interposición de recurso por la primera sanción en Bizkaia a raíz de la entrada en vigor de la “Ley de protección de la seguridad ciudadana”, más conocida como “Ley Mordaza”. En el trascurso de esta movilización las personas concentradas han acudido “amordazadas”.


En defensa de los derechos sociales

Hay que tener en cuenta que en Bizkaia, durante este año de aplicación de la “Ley Mordaza”, al menos 1.907 personas han sido sancionadas en base a la “Ley de Seguridad ciudadana”, según datos oficiales.

En este contexto, recientemente el Parlamento Vasco realizó un llamamiento público a no aplicar la "Ley Mordaza". Esto nos lleva a solicitar nuevamente al “Departamento de Seguridad” el suspender las 4.000 sanciones que ya ha incoado el Gobierno Vasco, en la CAPV. Esto evidencia que existen partidos qué dicen una cosa en Madrid y, sin embargo, aquí aplican importantes multas en los expedientes sancionadores.


Contra la criminalización de la pobreza y la protesta social

Por otro lado, cabe destacar que en el escrito que se entregará en el “Juzgado de lo Contencioso-Administrativo” se evidenciarán las diferentes jurisprudencias y diversos pronunciamientos del “Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, así como del “Tribunal Constitucional”; el cual ha remarcado el “Derecho Fundamental de Reunión” como un derecho fundamental y básico de la libre expresión.

Es más, en sentencia firme el “Tribunal Constitucional” señalaba que “el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca motivo de sanción. Siendo obligación de los Cuerpos y Fuerzas de  Seguridad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades”.

Sin embargo, en los últimos años, dicha obligación no solo no se ha cumplido, sino que se ha sancionado a centenares de personas sabiendo que no existe base legal alguna para ello; como ocurre en este caso que se denuncia ante los juzgados de Bilbao.

 

Colectivos sociales de Bizkaia:

Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos, SOS Racismo y PAH Bizkaia Kaleratzerik EZ.

 

EUSKAL HERRIAN HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZA KOPURU IZAUGARRI HAUNDIA OPTIMIZATU BEHARRA DAGO

Etxebizitza

2016/06/29

ERAIKUNTZA BASATIAREKIN BUKATU BEHARRA DUGU, EGUNGO ERAIKUNTZA ETA KONTSUMO EREDUA ZALANTZAN JARRIKO DUEN JENDARTE BURUJABE BAT ERAIKIZ.

Eraikuntza basatia ez da soilik hondamen soziala, baita ingurugiro eta ekonomi hondamena ere. Hortaz gain, egungo krisi eta bazterkeria egoera honetara ekarri gaituen faktore garrantzitsuena da.

EZIN DAITEKE NEGOZIOA EGIN ESKUBIDE SOZIALEN KONTURA.

Sentsu honetan, ez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurraldearen antolamendurako gidalerroek edota Etxebizitza Legeak ezta Nafarroako lege proposamen berriak ere, ez dute etxebizitza hutsa mobilizatzeko inungo asmorik, honela etxebizitza gehiagoren eraikuntza injustifikatuarekin jarraituz. Zergaitia argi dago, negozio egiten jarraitu nahi dute gure eskubideen kontura.

Herritarron partehartzearekin idatziak izan beharko liratezkeen Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroei dagokienez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gobernuak erabaki du aldebakarrez herrietan eraiki beharreko etxebizitza kopurua, inorekin kontrastatu gabe. Horrek argi adierazten digu ez dutela lurralde antolamendua jendartearen behar izanen eta ingurugiroarekiko errespetuan osatu nahi, irizpide espekulatiboen arabera baizik.

Zer esanik ez, pasadan ekainean onartutako Etxebizitza Legearen inguruan. Bere garaian adabaki hutsa zela salatu genuen, inongo asmorik ez baitzuen etxebizitza hutsa mobilizatzeko. Merkatuaren logikatik atera ezean, inoiz ez da etxebizitza eskubidea bermatzerik izango. Guk argi dugu, etxebizitza eskubidea bermatzeko, Euskal herrian dagoen etxebizitza huts kopuru izugarri haundia optimizatzea beharrezkoa da.

Etxebizitzaren arazoa ez da norbanakoaren arazoa, kolektiboa baizik, imposatu diguten sistema kapitalistaren ondorio zuzena. Elkartzenen, etxebizitza eskuratzeko dagoen bazterkeria soziala salatzen jarraituko dugu, bereziki prekarietate sozialak gehien zigortzen dituen sektoreena: langabetuak eta lan prekarioa dutenak, emakumeak, gazteak eta pertsona migratuak. Etxebizitza, Euskal herrian bizi eta lan egiten dugunon pobretzearen faktorerik garrantzitsuena bilakatu da.

Etxebizitza legea onartu zenean jada salatu genuen beste gauza batzuen artean Legearen helburua ez zela etxebizitza eskubidea bermatzea, hain zuzen eskubide subjetiboa gradualki jasoko bait zen eta hortaz, etxebizitza beharrean daudenek ezin izango dute justiziaren aurrean eskubide subjetiboa erreklamatu, dirusarrerarik ez dutenak ere.

Partehartze sozialik gabe, eta herritarroi lepo emanez onartutako lege honek, bere atal gehienetan duen indefinizioaren ondorioz etxebizitza eskuratzea erraztu ezean, beharrizan gehien duten pertsonei zailtasun gehiago jarriko dizkien eta gure eskubideak murrizten dituen dekretu bat atera behar izana baldintzatu du. Momentuz, hala ere, hainbat eragile sozialek egindako lanaren ondorioz dekretua geldirik dago; presio sozialaren beharraren adibide garbi. Hala ere, ezin gehiegi lasaitu, gobernariek hobeto datorkienean onartu dezaketelako dekretua gure eskubideak murriztuz.

Gure eskubideak murrizteaz gain, ez dute ezer gehiago egiten. Honen adibide etxebiztza eskubidean jasotzen den etxebizitza hutsen gaineko kanon bat jasotzen da, legearen alde positibo bakarrenetakoa, baina ez dute ezer egin neurria gauzatzeko. Adibidez ogasun lokalen legearen arabera, duela urte askotatatik posible da IBIa grabatzea etxebizitza hutsetan, baina udalerri gutxi batzuek baino ez dute erabiltzen.

Egoera honen aurrean, etxebizitza hutsaren gaineko presio soziala aktibatzea beharrezkoa da, etxebizitza eskubidearen arazoa konponbidean jartzeko modu bakarra baita. Auzoz auzo eta herriz herri etxebizitza eskuratzeko benetako arazoa zein den eta eskubide honen kontura negozio egiten dutenak zeintzuk diren sozializatu beharra daukagu. Ez dugu ezer galtzerik eta asko irabazteko ordea.; gure eskubide sozialak eta ingurugiroari errespetua.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

«HasieraAurrekoa12345678910HurrengoaAmaiera»

TWITTER