Zerbitzu Publiko eta Sozialak

Rueda de prensa de la Iniciativa social por la apertura del geriátrico de Arana

2017/01/25

LEY DE SERVICIOS SOCIALES Y DECRETO DE CARTERA

1).- Presupuestos 2017 de las tres Instituciones Públicas, Ayuntamiento, Diputación y Parlamento de Gasteiz.

En la rueda de prensa dada el pasado 19 de enero a las 11 de la mañana en el Centro Amaia en Aranbizkarra se denunció el FRAUDE de los presupuestos en los tres niveles institucionales:

a).- Que supone en el presupuesto del ayuntamiento, hablar de subida del 21% con relación al 2016, cuando en la práctica esta subida es 1/3 de la asunción del SAD de diputación, que se queda con los 2/3 para el 2018 y 2019.


b).- En cuanto a Diputación, igualmente se trampean los números generales con datos absolutos, donde el montante total enmascara competencias que son de los ayuntamientos, pero que la diputación seguirá prestando para engordar su presupuesto. Pero las Residencias Privadas conveniadas o concertadas, siguen pagando a sus trabajadoras un 40% más bajo que en las públicas. Servicios residenciales concertados 5.666.077€, Servicios residenciales Tercera Edad de Ariznabarra 6.866.712€ y Servicio Centro de Día Bizia con 767.254€.


c).- Con el Gobierno Vasco, compromiso para el 2017 de proveer 1.101 millones para cumplir la Cartera y desde el Consejo Vasco de Finanzas un fondo de 20 millones. Estas cantidades son absolutamente insuficientes, sería necesario el doble de este montante, para poder abordar con garantías el 2017 y siguientes ejercicios.


2).-Incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el Decreto de Cartera  de octubre de 2015.


a).- Ninguna de las tres instituciones cumple la Ley de Servicios Sociales de diciembre del 2008 y el Decreto de Cartera de octubre del 2015. Por eso de nuestra denuncia a Emakunde y al Ararteko del incumplimiento de la Ley. Aunque el 1 de enero de este 2017 el DERECHO SUBJETIVO Y LA UNIVERSALIZACIÓN tiene que estar vigente y es reclamable ante los tribunales de Justicia, aunque de hecho desaparecen por ley LAS LISTAS DE ESPERA, en realidad se crea un cuello de botella en los Servicios Sociales de Base y en el grupo técnico de Diputación para valoración de los grados de las personas dependientes.


3).- Retroceso en Vitoria-Gasteiz de la atención a las personas dependientes en lo público.


Los cálculos realizados por esta Iniciativa Social por la apertura del Geriátrico de Arana, en base a los datos facilitados por el ayuntamiento y la Diputación, son de una bajada de 608 plazas, distribuidas en 290 plazas menos en el SAD, 65 plazas en prestación económica a familias cuidadoras y de 253 plazas menos en Residencias Públicas. El informe presentado al Parlamento Vasco por parte del Ararteko, de 565 páginas, habla de la insuficiencia económica para los Servicios de Dependencia y advierte, en su página 157, “Dicha redistribución competencial y dicho reajuste financiero en ningún caso podrán suponer una disminución en los niveles de intensidad y cobertura de las prestaciones y servicios existentes en la fecha de su entrada en vigor”  Todo esto sin tener en cuenta, el aumento de la población dependiente en todo un año. Consideramos que de las 49.194 personas mayores de 65 años, el 20% son dependientes, es decir 9.838 personas y las instituciones atienden en el nivel público y privado a 5.207, con lo cual quedan al descubierto 4.623 personas, con los consiguientes dramas en esas personas y sus familias. Recordar también como dato de referencia, que 40.000 personas de Gasteiz mayores de 65 años perciben menos de 600 € mensuales de prestación contributiva o no.


4).- Petición de apertura del Geriátrico de Arana.

Con el tema de la petición de apertura del Geriátrico de Arana, se han recogido 10.058 firmas y hay asamblea en la Asociación Vecinal de San Martín el jueves  26 de enero a las 19,00. También recordar que los Elkargunes de Personas Mayores de Gasteiz y el Elkargune Vecinal se han pronunciado a favor de la apertura de Arana. Finalmente, nos hemos solidarizado con la Huelga que están llevando las trabajadoras de Residencias Privadas de Bizkaia, que lo harán en el mes de febrero, y que aquí también nos afecta en Gasteiz con las residencias privadas.


LA INICIATIVA SOCIAL POR LA APERTURA DEL GERIÁTRICO DE ARANA

ASOCIACIONES VECINALES (ZAZPIGARREN ALABA, JUDIMENDIKOAK, ERREKA TXIKI, BETIKO GASTEIZ, ERROTA ZAHARRA, BOST URKI, GASTEIZ TXIKI, URIBE NOGALES, ARANAKO, IPAR ARRIAGA, GURE AUZUNE, KALEARTEAN, ZABALGANA BATUZ, ADURTZAKOAK, SAN MARTÍN) OTROS GRUPOS SOCIALES: ELKARTZEN, BILGUNE FEMINISTA, IKASLE ABERTZALEAK, ASKAPENA, EGINAREN EGINEZ, ARABAKO SOS ARRAZAKERRIA, ASAMBLEA DE PARADOS, IKASTOLA ARANTZABELA, ARANBIZKARRA IKASTOLA, SAMANIEGO IKASTETXEA, LOPEZ DE GEREÑO IKASTETXEA, ODON DE APRAIZ IKASTOLA, BARRUTIA IKASTOLA, TOKI EDER IKASTOLA, UMANDI IKASTOLA.


APOYAN:  SINDICATOS JUNTA PERSONAL DEL IFBS: ELA, USAE, CCOO, LAB, SATSE Y ESK

 

Zerbitzu Sozialen Legearen salaketa Emakunderen aurrean

2016/05/16

Aranako Geriatrikoa berriz irekitzeko ekimen sozialak, auzo elkarte eta eragile sozial desberdinez osatuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Parlamentuaren Zerbitzu Sozialen Legearen garapenak Gasteizen emakumeengan izaten ari dituen ondorio larriak salatu ditu Emakunderen aurrean.

 

EMAKUNDEN AURKEZTEKO SALAKETAREN ALDERDI NAGUSIAK

1) Aranako Geriatrikoa eta Eguneko Unitatea itxi izanak eragin larria du Gasteizko emakumeek jasaten duten bazterkeria-egoeran, bai zainketa-lanen banaketari dagokionez, bai lan-egoerari dagokionez. Batetik, zerbitzu publikoen murrizketak familia-betebehar bilakatzen du berriro zainketa, emakumeen esku utzita, horregatik inolako aitorpen edo prestaziorik jaso gabe eta pairatzen dituzten desberdintasuna eta esplotazio ekonomikoa areagotuta. Bestetik, biziki feminizaturiko sektorearen murrizketa dakar; prekarioa izan arren, nagusiki sektore horretan topatzen dute lana emakumeek, beraz, larriagotu egiten da haien bazterkeria- eta langabezia-egoera. Ondorioz, eguneko arretara eta zainketara bideratutako gizarte-prestazioen murrizketa oro emakumeen kontrako zuzeneko erasoa da.

2) Arreta jasotzen duten edo adinekoei arreta ematen dieten eta Familia-inguruneko zainketetarako Prestazio Ekonomikoa jasotzen duten pertsonei buruzko txostenaren arabera, 1.949 dira, Aldundiaren EAZn artatuak 1.039 dira eta foru-egoitzetan+etxebizitza komunitarioetan 1.010 toki daude; batuz gero, 2.988 dira, eta, foru-egoitzetako 1.010 tokiekin alderatuta, nabarmena da 2008ko Gizarte Zerbitzuen Legea urratzen duen desoreka izugarria; era berean, horrek eragin handiagoa dauka Gasteizko emakumeengan.

3) EGKren 2015eko martxoaren 27ko txostenak argi eta garbi ematen du aditzera gertatzen ari dena: a) Ez dago Gizarte Eragileen parte-hartzerik. b) Zerbitzu hau ematen duten langileek ez dute lan-baldintzarik, ezta prestakuntzarik ere. c) Diskriminazio garbia dago emakumeen kontra, izan ere, familiak presionatuta, beren gain hartu behar izaten dute zainketa-lana, jendarte osoak eta, zehazki, gizarte-zerbitzuek bere egin eta banatu beharko luketena. Hala nola egoera horiek larriagotzen eta eragiten dituen jardunbide instituzionala.
EGKren 2015eko martxoaren 27ko txostenaren pasarte bat transkribatu behar dugu, 4. orrialdean ondokoa baitio, hitzez hitz: “Norberaren Autonomiaren eta Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonen Arretaren Sustapenak desoreka islatzen du, diruzko prestazioaren mesedetan eta zerbitzuaren kaltetan, halaxe Legearen espiritua  iraulita. EAEn emandako prestazio gehienak Inguruneko Zainketetarako Prestazio Ekonomikoari dagozkio, eta, halere, aipatu Legearen arabera, prestazio hori salbuespenezko kasuetan baino ez litzateke eman beharko. Dekretu-proiektu honek, aipatu hierarkia ezartzeaz gain, badirudi ontzat jotzen duela egungo egoera eta ahaztu egiten duela zer-nolako eragina izan duen (iruditzen zaigu ez dela nahita izan) emakumeen enplegurik prekarioenean”1.
“Izan ere, emakume ugarik lan-merkatua utzi behar izan dute, beren mendeko senideak prestazio ekonomiko baten truke artatzeko”.
Beste alde batetik, nabarmendu beharra dago, nahiz eta aurreko txostenak aipatu ez, emakumeek Mendekotasun Legeari (34/2006 Legea, abenduaren 14koa) heltzen diotenean jasotzen duten prestazio ekonomikoa, salbuespenezko egoeretarako aurreikusten dela alde batera utzita, barregarria dela, Legeak ez baitu ezartzen zenbateko zehatzik; ondorioz, benetan gutxieneko soldata bat jasotzen dute, ez dena nahikoa izaten eguneroko beharrei aurre egiteko. Horrez gain, mugimendu feministak adierazi zuen bere egunean, Lege hori onartu zenean, aurrerapausoa izan arren, ez zela nahikoa , eta emakumeak berriz behartzen dituela etxean geratzera senideak zaintzeko,  prekarietate-egoera larrian, gainera. Baina ezin dugu ahaztu, nozitu ditugun murrizketen ostean, Lege horren irismena ia baliogabea dela egun.
Hortaz, gaur egun, kontuan hartuta pairatzen ari garen zainketen krisi larria, premiazkoa da kalitatezko gizarte-zerbitzu publikoak abian jartzea, zainketa-lana bana dezaten, eta lan-sektore duina eraiki.

4) Arabako Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Mapa proiektuak EGKren txostenak aipatzen zituen akats berak ditu, legez kontra luzatzen du Gizarte Zerbitzuen Legeak ezarritako epea, 2016-12-26ko unibertsalizaziorako eta eskubide subjektiborako, eta 2020an % 85eko estaldura aurreikusten du.ARANAKO GERIATRIKOA BERRIZ IREKITZEKO EKIMEN SOZIALA AUZO ELKARTEAK: ZAZPIGARREN ALABA, JUDIMENDIKOAK, ERREKA TXIKI, BETIKO GASTEIZ, ERROTA ZAHARRA, BOST URKI, GASTEIZ TXIKI, URIBE NOGALES, ARANAKO). BESTE TALDE SOZIAL BATZUK: ELKARTZEN, BILGUNE FEMINISTA, EGINAREN EGINEZ, ARABAKO SOS ARRAZAKERRIA, ARANTZABELA IKASTOLA, As. ATAWASOL-Vasco Maghrebi, As. ATERKO. ALDEKOAK: SINDIKATUAK ETA GIZARTE ONGIZATEKO FORU INSTITUTUKO LANGILEEN BATZORDEA: ELA, USAE, CCOO, LAB, SATSE ETA ESK.