Etxebizitza

Propuesta para desbloquear el tema de la vivienda vacía en Gasteiz

2016/11/16

Propuesta de varios organismos sociales para desbloquear el tema de la vivienda vacía en Gasteiz y para garantizar el derecho de todas las personas a tener una vivienda en alquiler al precio de sus recursos económicos

Los Organismos Sociales firmantes, proponemos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y al Gobierno Vasco, que aborden con urgencia las necesidades de las personas sin vivienda y de las que son desalojadas en forma de desahucios por la situación económica que les impide pagar los alquileres o las amortizaciones e intereses a la Banca.

Nuestra postura es clara en el caso de las viviendas públicas, esas personas que pierden la propiedad no pueden quedar en la calle, la Instituciones Públicas les tiene que garantizar una vivienda de alquiler con las nuevas condiciones económicas y no se les podrá cobrar por encima del 15% de sus ingresos.

En el caso de bancos u otros propietarios particulares, estas mismas instituciones deberán ofertar de sus pisos vacíos una alternativa para estas personas en las mismas condiciones del 15% de sus ingresos.

Es conocido por la población de Gasteiz, que el ayuntamiento de nuestra ciudad dispone de 491 viviendas vacías en nuestra ciudad, con la siguiente distribución: 1) En Errekaleor hay 189 viviendas vacías, algunas de ellas han sido reformadas y habitadas recientemente. 2) En Olarizu hay 114 viviendas vacías. 3) En Aratxabateta 63 viviendas vacías. 4) En el Casco Histórico 125 viviendas vacías (34 viviendas arrendadas, 90 vacías y 52 en malas condiciones).

En la ciudad según los Grupos Políticos del ayuntamiento y del concejal del PP Garnica, hay además 622 viviendas vacías pendientes de venta. 1) De ellas 188 viviendas vacías de Promociones Privadas. 2) VISESA tiene 464 viviendas vacías. 3) Otras muchas viviendas de particulares están vacías (varios miles). 4) A fecha de abril del 2015 había 366 Procesos de Realojo. 5) Nadie quería decir cuántas personas estaban siendo desalojadas de sus viviendas.

El PP decía en aquel tiempo que el Parque de Viviendas de Alquiler existía y que era Alokabide, que además tenía las competencias.

Nosotros/as creemos que las dos instituciones, Ayuntamiento y Gobierno Vasco son competentes para crear el Parque de Viviendas de Alquiler. O se crearían dos Parques que se podrían complementar, uno Municipal con 491 viviendas y el otro del Gobierno Vasco (Alokabide), que dispone de muchas más viviendas. Estas dos instituciones podrían acoger las viviendas vacías que tienen los particulares, para hacerse cargo de ellas y ponerlas al alquiler, garantizando siempre que estén en condiciones de habitabilidad. El conjunto de viviendas vacías de la ciudad, se estima en 5.649 y luego estarían la 2ª residencia que rondaría las 2.768 viviendas.

Han sido muchas las personas de Gasteiz que han sido desahuciadas, y ni Alokabide ni el ayuntamiento, han sido capaces de solventar estos graves problemas, por lo cual la tensión sobre las viviendas vacías se está haciendo cada vez más fuerte, con desalojos y ocupaciones de las personas que no tienen acceso a un techo.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado, ante la falta de respuesta institucional al derecho a la vivienda digna para todas las personas, justificamos la ocupación sobre todo de las viviendas institucionales, incluso llamamos a la población necesitada a ocuparlas para que se respeten sus derechos, que están por encima de los derechos de propiedad de la institución.

Por otra parte, llamamos al Poder Judicial para que colabore con las Instituciones Públicas y no sea un instrumento de represión para estas personas dando preferencia a las pretensiones avaras de los Bancos, sino que sean intermediarios para que estas personas no se queden en la calle.

Sí vamos a pedir a las personas que ocupen una vivienda, para que respeten a las personas que previamente la habitaban y no se creen situaciones de rechazo en la zona, que puede convertirse en brotes de no convivencia sin ninguna justificación. El derecho a techo o a una vivienda en alquiler, no puede suponer con la ocupación “quítate tú que ya la ocupo yo”, porque entonces estamos enfrentando derechos de varias personas.

 

Elkartzen, Judimendikoak, Gasteiz Txiki, Betiko Gasteiz, Erreka Txiki, Zazpigarren Alaba, Bost Urki, Errota Zaharra y Uribe Nogales.

Vitoria-Gasteiz, 16 de noviembre de 2016 

Etxebizitza eskubidea Nafarroan

2016/10/19

AURREKO GOBERNUAREN ETXEBIZITZA LEGEA MOLDATZEKO NAFARROAN ONARTUKO DIREN ALDAKETAK, KASU ZEHATZ BATZUK KONPONDU ARREN PERTSONA GUZTION ETXEBIZITZA ESKUBIDEA BERMATUKO EZ DUEN ADABAKIA BESTERIK EZ DIRA

Aldaketek, funtsean, babestutako alokairua sustatu asmoz etxebizitza berri gehiago eraikitzeko eraikuntza-enpresekin lortutako akordio bat dute oinarri. Alde batetik, alokairuaren zenbatekoa etxebizitza premian dauden pertsonek ordain dezaketen errentaren araberakoa izan beharrean, metro karratuaren salneurriaren murrizketan oinarritzen da. Eta bestetik, etxebizitzaren jabetza ez da administrazio publikoaren esku gelditzen, nahiz eta babespeko etxebizitza horien eraikuntza guztion diruarekin ordaindu.

Behin eta berriz errepikatzen den akatsa errepikatuko da oraingoan ere: diru publikoa esku pribatuetara bideratuko da babespeko alokairua sustatzeko. Zer dela eta ez da diru publiko hori “alokairu sozialeko etxebizitza publikoak” sustatzera bideratzen? Zergatik ez da diru publiko hori Administrazio publikoak kudeatuko lukeen eta, hain gai garrantzitsua izanik, benetako partehartze soziala izango lukeen ETXEBIZITZA PARKE PUBLIKOA handitzera bideratzen?

Etxebizitza hutsen erabilera bermatuz, etxebizitza premian dauden pertsonen beharrizanak aseko dituen alokairu sozialeko etxebizitza Parke Publikoa sortzea da egin beharrekoa. Etxebizitza berri gehiago eraikiz hirigintza basatiaren dinamika eroan jarraitzen dugu, hondamendi sozial, ekologiko eta ekonomikoa eragin duen dinamikan, zeinak egungo krisi eta bazterketa sozial testuingurura ekarri gaituen.

Eraikuntza enpresekin lortutako akordioan oinarritzen diren Legearen aldaketek Botere Judizialarekin eta erreskatatutako bankuen etxebizitzak kudeatzeko sortu zen Sareb elkartearekin erdietsitako akordioak ere hartu dituzte kontuan.

Sareb delakoarekin lortutako akordioa (Nafarroako Gobernuari 6 urtez 30 etxebizitza uztea) lorpen gisa saltzen zaigu, 30 etxebizitza besterik ez direnean, alegia, ogi apurrak besterik ez. Hasera haseratik Sareb delakoak kudeatzen dituen milaka etxebizitzek publikoak izan behar zuten, izan ere, Sareb bera finantza sistema “garbitzeko” helburuz diru publikoarekin, alegia, guztion diruarekin sortutako elkartea baita.

Bazterketa soziala eragin dezaketen etxe-gabetze kasuak antzemateko Botere Judizialarekin erdietsitako akordioari dagokionez; batetik, oso berandu dator... nolatan onar lezake “ustez” justizia egiteko ezarri zitzaigun “Justizia” horrek etxe-gabetzeengatik edo beste edozein arrazoirengatik pertsonak bazterketa sozialera kondenatzea? Eta bestetik, Administrazioak bere lana ongi egin eta guztioi dagokigun ETXEBIZITZA ESKUBIDEA bermatuko baligu, inoiz ez ginateke egungo egoerara iritsiko. Arazoa ez da juridikoa, arazoa borondatezkoa da, borondate politikoaren eremukoa. Arazoari benetako eta erabateko konponbidea emateko borondate politikoa behar da, etxebizitza premian dauden pertsona guztiei, etxe-gabetutakoei zein etxebizitza eskuratu ezin dutenei, etxebizitza duin bat bermatuko dien konponbidea bilatzeko borondatea.

Bestalde, Etxebizitza plan bat osatzeko partehartze publikoaz hitz egiten zaigu, Legearen aldaketa hauek idazteko egon den partehartze “publiko” bakarra eraikuntza enpresena izan denean, ekarpen eta iradokizunak helarazteko e-posta helbide bat jartzera eta eragile sozial bati eraikuntza enpresekin aurrez adostutako neurriak azaltzera mugatu direnean. Horri deitzen diote partehartze soziala?

Nola esan dezakete etxebizitzarik ez dutelako edota etxe-gabetzeen ondorioz etxebizitza galdu dutelako bazterketa sozialera kondenatuak dauden pertsonak egon daitezkeela? Babespeko alokairuan (ez alokairu sozialean) dauden etxebizitzen parkea handitzeaz ere mintzo zaizkigu Nafarroako Gobernuak 479 etxebizitza publiko hutsik mantentzen dituenean. Nola manten daitezke hainbeste etxebizitza hutsik etxebizitza premia hain handia denean? Gogoratu behar dugu egun Nafarroan 35.466 etxebizitza-huts eta oso gutxi erabiltzen diren 24.540 bigarren-etxebizitza daudela. Akaso ez dira etxebizitza nahikoak herritarren arazo nagusienetako bati irtenbidea emateko?

Etxebizitzaren arazoari errotik ekin behar zaio, hutsik dauden milaka etxeak egoki erabili behar dira funtzio sozial egokia bete dezaten. Ondasun higiezinen zerga igo daiteke, edo hutsik dauden etxebizitzei kanon bereziak ezarri, edo Europako beste herrialde batzuetan egiten den bezala, beren erabilerarako desjabetu. Akaso ez al zaituzte desjabetzen boteretsuek kanal bat, autopista bat edo urtegi bat egin nahi dutenean interes sozialari erreferentzia eginez? Ez al da etxebizitza eskubide sozial eta gizatiar bat? Nori egiten dio mesede gehiago eraikitzeak hainbeste etxebizitza huts dagoenean?

Iruñean berriki ikusi dugu gazteek hutsik dagoen etxebizitza bat okupatu dutenean sakoneko arazoak berdin jarraitzen duela, Administrazioak etxebizitza bat erabiltzeko eskubidea ukatzen jarraitzen duela. Horren oinarrizkoa den eskubidea ukatzen jarraitzen den bitartean, Elkartzen-etik okupazioa erabat legitimoa dela ulertzen dugu!! Egindako ekintzak kontzientziak astintzeko eta etxebizitza baterako sarbiderako oinarrizko eskubidearen ukazioa mahai gainean jartzeko balio izan du.

Gaur egun, Euskal Herriaren osotasunean, jabetza pribatuak izatea eta negozioa egitea eskubide sozial eta gizatiarren gainetik dago. Epaileek zergatik ez dute etxebizitza baterako, lanerako edo diru-sarrera duin baterako eskubidea ukatzen dutenen aurka jotzen?

Errepresio poliziala eta judiziala (beti berdinen aurka doana) ez da irtenbidea eta arreta sakoneko arazotik aldentzen du.

Gazteak eta herritar guztiak antolatzera eta gure eskubideen alde borrokatzera animatzen ditugu. Euskal Herri osorako Etxebizitza Lege bat behar dugu, hirigintza basatia gaindituz eta hutsik dagoen etxebizitzen erabilera bultzatuz, pertsona guztientzako alokairu sozialeko Parke Publiko bat eratuz jabetza pribatuaren gainetik. Eta noski, legearen osatze prozesua eragile sozialekin eta interesa duten herritarrekin egin behar da.

Zure eskubideak defenda itzazu!!

Elkartzen 2016-10-19

Por el derecho a una vivienda digna: contra las malas practicas de Lanbide y los recortes de la "Ley de vivienda"

2016/09/15

Iniciativa ante las oficinas de Alokabide/Visesa en Bizkaia; en calle San Vicente 8, bajo (entrada por Uribitarte; calle Isleta. 48001 Bilbao). Ante las cuales se instalarán tiendas de campaña, sacos de dormir y diversos enseres de una vivienda.

Movilización de familias que han sufrido procesos de desahucio en Barakaldo, Trapagarán o Bilbao. Protesta que surge con el ánimo de exigir el derecho a una vivienda digna; y mostrar el rechazo a los recortes aplicados en el acceso a las prestaciones sociales para hacer frente a alquileres e hipotecas. O contra los requisitos de inscripción en Etxebide, situación criticada también por el Ararteko.

Las políticas de recortes conllevan un aumento de los desahucios

En la Comunidad Autónoma Vasca se han producido 263 ejecuciones hipotecarias en los seis primeros meses de este año, según el Instituto Nacional de Estadística.

A esto debemos añadir los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Así, en el primer trimestre del 2016 se produjeron 306 desahucios. A sumar los 169 desahucios de viviendas en régimen de alquiler; o los 57 ejecutados por la sociedad pública Alokabide dependiente del  Gobierno Vasco.

Es decir, se producen 5 desahucios cada día a nivel de la CAPV; 3 a diario en Bizkaia.

 


Los recortes nos empujan a la pobreza

Los recortes que se han ido aplicando en los últimos años en el acceso a las prestaciones sociales están conllevando un incremento de las situaciones de marginación en nuestros pueblos y barrios: más de un tercio de las familias vascas padecen entornos de pobreza grave. En concreto,

•   En 2015 aumentaron en un 15% las circunstancias de exclusión social en la CAV, según los datos de la última “Encuesta de Condiciones de Vida” del Instituto Nacional de Estadística.

•    Según este estudio, un 4´6% de la población vasca se encuentra en una situación de carencia material severa. Además, el 11% de las familias se encuentran en riesgo de pobreza.

•    A su vez, cerca del 15% de las familias tienen dificultades de acceso a un empleo. A tener en cuenta que el 18% de las personas trabajadoras perciben salarios por debajo del umbral de pobreza.

 


No al recorte de las prestaciones sociales


Por todos estos motivos, la movilización del día de hoy tiene como objetivo denunciar las políticas de recortes impulsadas en las últimas legislaturas parlamentarias.

Por un lado, el endurecimiento de requisitos de acceso a las Ayudas de Emergencia Social; y la falta de consolidación de un presupuesto suficiente para garantizar la totalidad de la demanda efectiva realizada ante los servicios sociales municipales.

Por otro lado, las malas prácticas e interpretaciones restrictivas de la normativa aplicadas desde el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide a la hora de percibir la Renta de Garantía de Ingresos; la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo; o la Prestación Complementaria de Vivienda.

Además, de los recortes introducidos en la “Ley de Vivienda”. Cuya aplicación en su actual redacción supondría -en la práctica- la supresión de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia (AES). Este recorte afectaría a 37.000 familias: 30.000 que perciben la PCV; y 7.000 familias las AES, según datos del 2015.
Por los Derechos sociales

La totalidad de estos recortes ha conllevado el empobrecimiento de amplios sectores sociales; dejando, por ejemplo, desatendida su necesidad de acceso a una vivienda digna. Por ello, y mediante la concentración de hoy, se ha exigido a los diferentes grupos políticos que se presentan a las elecciones al Parlamento Vasco…

    La renuncia a aprobar ninguna medida que suponga una restricción al derecho a una vivienda; o las prestaciones para garantizar su acceso.

    Restaurar los recortes aplicados en pasadas legislaturas: en la cuantía de la RGI o en los criterios para su acceso.

    Además, de impulsar unos servicios públicos garantistas de los derechos sociales; que dejen de lado las campañas de criminalización sobre las personas perceptoras de las prestaciones sociales.


    Derogar la actual política de desahucios emprendida por entidades públicas como Visesa o Alokabide.


    Modificar la redacción de la “Ley de Vivienda”; y los criterios de inscripción en Etxebide. Con el ánimo de garantizar el acceso a una vivienda digna; y a las prestaciones que garanticen su cumplimiento efectivo.Colectivos Sociales de Bizkaia

Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos, SOS Racismo y PAH Bizkaia Kaleratzerik EZ/STOP Desahucios.

 

Lekittio: Bat gehiago

2016/08/06

LEKITTO: BAT GEHIAGO! MAISU-MAISTREN ETXEA

2013ko otsaila.Etxe kaleratzeak gurera ere heldu dira. Ordurako badugu Herri Asanblada, 2012ko iraileko greba orokorraren berotan jaiotako tresna. Baita hainbat etxe huts identifikatuak: udalarena den eraikin batean daude batzuk. Eztabaida: udal gobernuan EH Bildu egonda, zer egin: baimena eskatu ala okupatu? Erabakia: okupatu. Arrazoia: ez gara egongo tempus eta legedi administratiboaren zain, guztia atzeratuko baitu, eta agian oztopatu.

Eraikina: Frankoren garaietako ohiko etxe bat, adreiluzkoa. Bere garaian eskoletako irakasleek erabilia. Aspalditik hutsik. Salbu: 1. solairua (AEKren euskaltegia) eta 2. solairua (EPA eta Ardora elkartea). Beste 2 solairu (4 etxebizitza) hutsik. Jabetza udalarena.

Martxoa: lehenengo laguna sartzen da bizitzera. Lehen urratsa emanda bigarrena ere bai: eraikin bereko beste etxe bat berreskuratzen dugu. Maiatzak 1: familia bat sartzen da bizitzera. Bigarren urratsaren atzetik hirugarrena: eraikin bereko beste etxe bat eskuratua. Handik gutxira beste bi lagun sartzen dira bizitzera.

Tartean: etxebizitza bezala erabilgarri ez dagoen 4. etxe bat eskuratua, asanblada eta herri mugimenduko beste kolektiboentzat irekita, bilera eta abarretarako. Tartean ere: auzolan deialdiak, etxe atzeko ortua martxan jartzea, asanbladak, beste kolektibo batzuk hasten dira espazioa erabiltzen, etxe erabiltzaile berriak sartzen, ateratzen...

Eta eztabaidak: nola kudeatu etxebizitzak? Asanbladaren ustez izaera rotatiboa: egoera “larrian” (etxetik kaleratuak) dauden pertsonentzat arnas-gune, egoera hobetu ahala hurrengoentzat lekua egiten joanez. Erabaki zuzena ala okerra, baina edozein kasutan, gu bezalako kolektibo batentzat kudeatzeko erabat zaila. Ez dugu kudeatzeko gaitasunik. Kaleko lana ere mantendu behar dugu: etxebizitza eskubidearen aldeko dinamikak, maiatzaren 1 bateratuak...

Ezintasuna kontuan, erabaki berria: asanbladaren babesarekin, baina etxe erabiltzaile bakoitza egiten da etxebizitza bakoitzaren erantzule, nahi adina denbora, okupa gisara.

3 urte pasatu dira. Hor diraugu. Herri asanblada desagertu zen, baina Duindduz eratu genuen: kapitalismoaren aurka eta eraldaketa sozialerako tresna gisa (https://www.youtube.com/watch?v=s2OEpzRz1no). 10 pertsonatik gorak aurkitu dute Maisu-Maistren etxean aterpea. Badakigu: ez dugu iraultzarik egin. Baina: iraultza egiteko baldintzak sortzen gabiltzala uste dugu. Momentuz 3 etxe bizitzeko erabilgarri eta mugimenduko kolektiboentzat espazio bat. Aukerak zabal zabalik!

Ogi gogorra da etxebizitzaren arazoa. Ez du aterabide errazik. Okupazioa da bideetako bat. Bestelakoak ere begiratzen gabiltza, esaterako: Lekitton etxebizitzen %40a hutsik dago. Nola lortu dezakegu alokairura ateratzea, urte osorako eta prezio “duin” batean? Horretan ere bagabiltza. Antolakuntza. Kale lana. Sormena. Borroka.

Ez gara bakarrak. Euskal Herriko hainbat txokotan daude halako esperientziak. Geurea argitaratu nahi izan dugu. Besteek ezagutu gaitzaten. Sarea osatu dezagun. Herri boterea behetik eta ezkerretik eraiki behar dela uste dugu, nahiz eta proiektuak txikiak izan. Orain badakizue non gauden! Beso zabalik hartuko zaituztegu.

 

Duindduz herri eragilea (duindduz@gmail.com)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xRoxTp5kV4IU8WuhlK05wAcEpQQ&hl=en_US

NAFARROAKO ETXEBIZITZA LEGE "BERRIA"

2016/07/25

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA, EGUNGO NAFAR GOBERNUAREKIN ERE BERMATUGABEKO ESKUBIDEA.

Erregimenaren etxebizitza legeari eginiko moldaketak, zerbait egiten ari denaren sentzazioa hedatzeko erreforma txikiak baino ez dira, arazoa muinetik hartzen ez dutenak.  ETXEBIZITZA HUTSEN ERABILERA!!
Nafarroan 35.000 etxebizitza huts egonik, eraikitzen jarraitzea onartzerik ez dugu. Xahubide izugarria da, lurraren okupazioa haundituz, saneamendu eta sare elektriko gehiago beharko dira (ur eta energia kontsumoa), garraio eta ibilgailu mugimendu gehiago...hirigintza eta ekologiari izugarrizko kaltea eraginez, xahubide ekonomiko haundia suposatuz. Baliabide eta energia efizientziaz ari bagara, jadanik duguna erabili eta hobetzean dago gakoa.


Zergaitik eraikitzen jarraitzearekin tematu herri eta hirietan etxebizitza hutsak dauden bitartean?
Akordioak sinatu dituzte eraikitzaile espekulatzaileekin, “banco malo”eta epaileekin, lapurreta eta arpilatzea baimendu eta posible egiten dutenekin alegia. Zer da hontatik espero dezakeguna? Ogi apurrak baino ez, bitartean etxebizitza eskubidea bermatu gabe baina negozio egitera datozenei irabaziak ziurtatuz, diru publikoa esku pribatuetara bideratuz dirulaguntza eta desgrabazioen bitartez. Bestalde partehartze soziala egon izana antzeztu dute desjabetzen aurkako elkarte batekin akordioa sinatuz.
Hau ez da inolaz eraldaketa sozialerako bidea. Hau ildo beretik jarraitzea da nahiz eta alokairu eta birgaitzearen inguruko pintzelada positibo batzuekin margotu. Lege berri bat eta partehartzerako kontseiluaz hitzegiten da baina justu uda sasoi bete betean datoz intentziook.


Urteak daramatzagu etxebizitzek duten funtsio soziala bete behar dutela esaten, beharra dutenen serbitzura egon beharko litzatezkelarik. Zergaitik jarraitzen dute bai gobernuak zein administrazio ezberdinek etxebizitza huts ugari edukitzen ? Alokatzen den gutxiak, zergaitik dute pertsona askorentzako eskuragaitzak diren prezioak? Negozioa ziurtatuta dago errenta eta prezio altuak mantenduz. Merkatuaren logikatik atera beharra dago etxebizitzaren inguruan ematen den espekulazioarekin bukatuz. Ez subentziorik, ez laguntzarik ezta karitatea ere. Soilik pertsona orori oinarrizko eskubideen bermatzea, etxebizitza eskubidea barne eskubide soziala eta humanoa baita.


Hortarako Alokairu sozialerako etxebizitza parke publikoa osatzea beharrezkoa da, administrazio, banku, armada eta pribatuek dituzten etxebizitza hutsez osatua. Pertsonen dirusarreren %15-era mugatutako alokairuak ezarriz. Administrazio publikoek gestionatua izan beharko litzateke, erakunde pribatuei eskumenik eman gabe inolaz ere eta partehartze soziala nahita nahi ez bermatuz.


Pertsona guztioi etxebizitza eskubidea bermatuko ligukeen etxebizitza lege bat da behar duguna. Estatu Espainiarrak gure eskubide eta legeak ukatu eta errekurritzen baditu, erabaki politikoak eta burujabetza beharko dira garatu ahal izateko. Hontarako ongarri beharrezkoak izanik, auzo eta herrietan antolatzea eta borrokatzea, herri mugimenduaren lana eta Euskal herrian bizi garenon kontzientzia astintzea. Eskubideak ez bait dira ukatzen edota murrizten eta are gutxiago negoziatzen, errespetatu eta bermatu egiten dira.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

«HasieraAurrekoa1234HurrengoaAmaiera»